January 2022

Intertain Group เข้าซื้อกิจการ Vera และ John เว็บสล็อต

Intertain Group เข้าซื้อกิจการ Vera และ John

Intertain Group ที่ถือครองระหว่างประเทศประกาศการเข้าซื้อกิจการ Vera & John Casino ข้อตกลงนี้มีมูลค่า 126 ล้านดอลลาร์และยังอยู่ในระยะแรก มีหลายเงื่อนไขที่ยังจะต้องปฏิบัติตาม การชำระเงินสำหรับการซื้อกิจการถูกแยกออกเป็นหุ้นสามัญมูลค่า 36.5 ล้านยูโร และเงินสด...

Continue reading...