เว็บสล็อตโค้ชข้ามทวีป: เหลือบมองอนาคต

เว็บสล็อตโค้ชข้ามทวีป: เหลือบมองอนาคต

มูลนิธิ Malaikaเว็บสล็อต ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) เป็นโครงการความร่วมมือครั้งแรกสำหรับหลักสูตร ASK for Choice ใหม่สำหรับการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้หญิง

ทุก ๆ วันในสัปดาห์นี้ 

เรามีเด็กเร่ร่อนในท้องที่เฝ้าดูการฝึกของเราที่ FIFA Football for Hope Center ใน Kalebuka, DRC นี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ อย่างไรก็ตาม มีเด็กสาวคนหนึ่งดึงดูดความสนใจของเรา ตัวเธอเองไม่เกินห้าหรือหกตัว เธอแบกน้องชายทารกไว้บนหลังตลอดสัปดาห์ขณะที่เธอตั้งใจดูการฝึกของเรา เธอเป็นผู้ดูแลน้องชายวัยทารกของเธอทั้งๆ ที่ตัวเองยังเป็นเด็กอยู่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามระหว่างสัปดาห์จะเริ่มจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสำหรับอนาคตในแง่ของความเท่าเทียมทางเพศและความรับผิดชอบต่อชุมชน มูลนิธิ Malaika Foundation เป็นความร่วมมือครั้งแรกของ ASK for Choice และจะใช้กีฬาเพื่อทำให้นโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศเป็นจริงใน DRCความสนใจในการเป็นหุ้นส่วน ASK for Choice ของเรามีมากมายจากมูลนิธิ Malaika ซึ่งนำโดย Noella Coursaris ทั้งการเข้าร่วมโดยรวมและการเข้าร่วมของผู้หญิงเป็นความสำเร็จสูงสุดสำหรับโปรแกรมใดๆ ในประวัติศาสตร์ของ CAC โค้ช 238 คนเข้าร่วมการฝึกอบรมของเรา โดยมีผู้เข้าร่วม 140 คนเป็นผู้หญิง ผู้ชายและผู้หญิงได้เรียนรู้จากหลักสูตร ASK for Choice ของเรา 

จากการวิจัยที่ครอบคลุม การประเมินและประเมินผลอย่างละเอียดถี่ถ้วน และประสบการณ์ 25 ปี CAC ได้พัฒนา ASK for Choice ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มทัศนคติ ทักษะ และความรู้ของสตรีและชุมชนเพื่อให้ความรู้แก่สตรีเหล่านี้เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ASK for Choice จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทของผู้หญิงในด้านกีฬาและสังคม และสร้างผู้นำรุ่นเยาว์ที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนในฐานะศูนย์ ASK for Choice มูลนิธิ Malaika Foundation คาดว่าจะทำงานร่วมกับ CAC และให้ผลลัพธ์ที่วัดได้ ASK for Choice จะเพิ่มความสามารถของคู่ค้าในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรมโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิสตรี นอกจากโปรแกรมของเราในปีนี้แล้ว เรายังได้พบกับ Thérèse Lukenge รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาในจังหวัด Katanga ควบคู่ไปกับรัฐบาล เราจะทำงานร่วมกันเพื่อทำให้นโยบายเรื่องเพศเป็นจริงในจังหวัดกาตังกา

สุดท้าย และบางทีบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้เรียนรู้ระหว่าง

ที่ฉันอยู่ที่มอริเชียสก็คือคุณค่าของการเป็นหุ้นส่วน ภายในภาคกีฬา รัฐมนตรีและผู้กำหนดนโยบายต้องมีส่วนร่วมกับผู้คนในพื้นที่ Local Active Mauritius Partnerships (LAMPs) เปิดโอกาสให้ได้ออกกำลังกายโดยมีส่วนร่วมและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นและจัดแนววัตถุประสงค์จากบนลงล่างด้วยแนวทางจากล่างขึ้นบน ในระดับเขตเลือกตั้ง เครือข่ายขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGOs ตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันเพื่อประกันอนาคตที่ดีกว่าสำหรับกีฬาแลสวัสดิภาพของบุคคล นอกจากนี้ ด้วยการตัดกีฬาในหลายด้านของสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องสร้างความร่วมมือนอกภาคส่วนของตน พลศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กต้องได้รับความร่วมมือจากกระทรวงส่งเสริมเยาวชน กีฬา & นันทนาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างโอกาสที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทางเชิงรุก จำเป็นต้องมีความร่วมมือกับกระทรวงโครงสร้างพื้นฐาน การทำให้ผู้หญิงในท้องถิ่นมีความกระฉับกระเฉงทำได้ดีที่สุดโดยความร่วมมือกับกระทรวงเพศสภาพ พันธมิตรแต่ละรายและทุกคนมีส่วนร่วมใน SDG 17

เมื่อพิจารณาจาก “การหยุดชั่วคราวครั้งใหญ่” ในชีวิต เรามีโอกาสหายากที่จะไตร่ตรองว่ากีฬาจะมีส่วนช่วยให้อนาคตที่ยั่งยืนได้อย่างไร ผู้กำหนดนโยบายด้านกีฬา องค์กร และบุคคลต่างๆ จำเป็นต้องถามว่าพวกเขาต้องการใช้กีฬาและจัดลำดับความสำคัญอย่างไรภายในเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต ในบทความที่สองของฉัน”กรอบการทำงานที่เป็นเป้าหมาย: การใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางสู่อนาคตที่สดใสสำหรับกีฬา”ฉันพิจารณากรอบการทำงานที่แนะนำซึ่งอาจให้ภาษาสากลที่มีคุณค่าในการรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ในอนาคตSophie Spinkเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจที่Portas Consultingซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อเพิ่มประโยชน์ของกีฬาและการออกกำลังกายให้สูงสุดสำหรับทุกคน และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดด้วยปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาและปรัชญา เธอทำงานในสหราชอาณาจักร เอเชีย และแอฟริกา โดยล่าสุดเธอกลับมาจากโครงการในมอริเชียสที่สนับสนุนนโยบายกีฬาแห่งชาติและทำงานร่วมกับ Active Mauritius ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลที่รับผิดชอบด้าน ‘Sport for All’ ในมอริเชียสเว็บสล็อต