เว็บสล็อตแหล่งข้อมูลใหม่เกี่ยวกับกีฬาเพื่อการรักษา

เว็บสล็อตแหล่งข้อมูลใหม่เกี่ยวกับกีฬาเพื่อการรักษา

Lou Bergholz เว็บสล็อตจาก Edgework Consulting แชร์ว่ากีฬาสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบาดเจ็บได้อย่างไรกว่าสองทศวรรษที่ Edgework ได้ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ที่พยายามส่งเสริมความยืดหยุ่น แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และช่วยเหลือผู้คนให้หายจากบาดแผลในชีวิต 

จุดสนใจหลักของงานนี้อยู่ที่กีฬาเพื่อการพัฒนา 

เรารู้ดีถึงพลังของกีฬาในการมีส่วนร่วม สร้างแรงบันดาลใจ และทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับสร้างทักษะชีวิต ในแง่ของการรักษาแบบดั้งเดิมหลายประเภท รวมถึงการบำบัดด้วยการพูดคุย กีฬามีความโดดเด่นในด้านความสามารถในการส่งผลกระทบต่อความผาสุกทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบาดเจ็บ ในระยะสั้นกีฬาสามารถรักษาได้การบาดเจ็บทำให้เกิดการเดินสายของสมองและความรู้สึกและพฤติกรรมที่ตามมาที่อาจจำกัดความสามารถในการทำงานของบุคคล เพื่อที่จะหลุดพ้นจากเอฟเฟกต์เหล่านี้ ผู้คนจะต้องได้รับโอกาสในการสัมผัสประสบการณ์ต่อไปนี้มากขึ้น:

ความรู้สึกปลอดภัยการควบคุมอารมณ์และการกระทำที่สอดคล้องกันมากขึ้นสัมพันธ์กับคนที่คอยดูแลเอาใจใส่โอกาสที่จะรู้สึกมีทักษะและประสบความสำเร็จประสบการณ์ที่ส่งเสริมการตัดสินใจเลือกและการควบคุมชีวิตวิธีขจัดความรู้สึกติดอยู่กับอดีตและอยู่กับปัจจุบัน มีอนาคตมีความหวังกลับมาสานสัมพันธ์และมีความสุขในการใช้ร่างกายตามเงื่อนไขความจริงก็คือ: สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับประสบการณ์การเล่นกีฬาที่ดีเราได้สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อช่วยจุดประกายความสนใจในด้านการรักษาเสถียรภาพทางกีฬาที่กำลังเกิดขึ้น และจัดหากีฬาสำหรับทรัพยากรการรักษา คุณสามารถดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลฟรีเหล่านี้เพื่อรับความรู้และเครื่องมือเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่เกิดขึ้น กลไกในกีฬาที่ส่งเสริมการรักษา วิธีการทำงานกับบุคคลที่ประสบปัญหาการควบคุมทางอารมณ์ และลงทะเบียนเพื่อรับทรัพยากรเพิ่มเติมที่เราจะแบ่งปันบนเว็บไซต์นี้ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า 

เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 

โอกาสและการเข้าถึงการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาจึงถูกจำกัดในแอฟริกาใต้และในระดับโลก การระบาดใหญ่ทั่วโลกได้เน้นให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันหลายอย่างที่แทรกซึมอยู่ในโลกแห่งการกีฬา รวมถึงปัญหาของการรวมเข้า การเข้าถึงทรัพยากร อุดมการณ์ที่เป็นพิษ การเลือกปฏิบัติ ความยากจน และการขาดจุดโฟกัสของการพัฒนาแบบองค์รวม ในช่วงเวลาแห่งการแยกตัวและการแยกตัวนี้ เราได้รับโอกาสในการประเมินระบบอีกครั้ง และทำการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีความหมายและมีการคิดล่วงหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและหลีกเลี่ยงภัยพิบัติที่มากขึ้น ปัญหาสังคมในวงกว้างที่สะท้อน เสริมกำลัง และสนับสนุน โดยโครงสร้างอำนาจในกีฬาจะต้องถูกท้าทายโดยตรงในระดับบุคคลและระดับองค์กร

กีฬาและการออกกำลังกายไม่ได้ “ดีโดยเนื้อแท้”เนื่องจากไม่สามารถแยกออกจากความเป็นจริงทางสังคมในวงกว้างได้ อย่างไรก็ตาม กีฬาและการออกกำลังกายมีศักยภาพที่จะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง เนลสัน แมนเดลาและผู้มีวิสัยทัศน์คนอื่นๆ ปกป้องคุณค่าของการสร้างกีฬาด้วยศีลธรรมและอุดมการณ์ที่ดีที่สุดในยุคนั้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความหวัง และขับเคลื่อนความก้าวหน้าในสังคมเพื่อนำพาผู้คนมารวมกัน วงการกีฬาต้องตั้งเป้าที่จะได้รับการตกแต่งใหม่ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะส่งเสริมค่านิยมเชิงบวก โดยการสร้างบริบทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการเลี้ยงดู

โดยการรวมกิจกรรมทางกายและโปรแกรมที่จัดไว้ (โดยมีเป้าหมายและค่านิยมในการพัฒนาที่ระบุ) ผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากทั้งสองอย่าง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดโปรแกรมการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายและการได้มาซึ่งทักษะทางจิตภายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวก ความน่าดึงดูดใจของโปรแกรมดังกล่าวคือสามารถมีต้นทุนต่ำ ปรับให้เข้ากับบริบทเฉพาะ ครอบคลุม และมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้ โครงการ Positive Youth Development (PYD) เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว เยาวชนเป็นทรัพยากรสำหรับการลงทุนและให้โอกาสในการเติบโตและได้รับทักษะและความสามารถที่นำไปสู่การพัฒนาในเชิงบวกตลอดชีวิตสำหรับบุคคลและสังคมโดยรวมเว็บสล็อต